28 mar 11

Z badań przeprowadzonych przez CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej) jasno wynika, że coraz mniej naszych rodaków popiera przejście na wspólną walutę europejską. Już mniej niż co trzeci ankietowany (32% – stan na marzec 2011) odpowiedział, że chciałby  wejścia Polski do strefy euro – o 9 punktów proc. mniej niż w zeszłym roku.

Z kolei przeciwników pojawia się coraz więcej. Badania wykazały, że obecnie już 60% nie chce wspólnej waluty – to 11 punktów proc. więcej niż w zeszłym roku. „Zwolennicy przyjęcia euro w większości (74%) uważają, że ze zmianą waluty nie należy się spieszyć. Za możliwie najszybszym terminem przystąpienia do strefy euro opowiada się mniej niż co czwarta osoba popierająca tę decyzję (23%).” – możemy przeczytać w biuletynie CBOS.

CBOS - strefa euro

Źródło: www.cbos.pl

Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej wyraźnie widać, że większość Polaków chce wspólnej waluty, po wejściu widzimy wyraźne zmiany. Czy to oznacza, że Polacy są coraz bardziej świadomi swojej przyszłości w strefie euro, biorąc pod uwagę dzisiejszy stan gospodarki?


Kategoria: Aktualności

Trackback Uri