28 mar 11

Z badań przeprowadzonych przez CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej) jasno wynika, że coraz mniej naszych rodaków popiera przejście na wspólną walutę europejską. Już mniej niż co trzeci ankietowany (32% – stan na marzec 2011) odpowiedział, że chciałby  wejścia Polski do strefy euro – o 9 punktów proc. mniej niż w zeszłym roku. .. continue reading ..


Filed under: Aktualności

Trackback Uri